Susret ambasadora Satlera i Udruženja poslodavaca FBiH o rastu i reformama konkurentnosti News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

20/01/2023

Susret ambasadora Satlera i Udruženja poslodavaca FBiH o rastu i reformama konkurentnosti

Šef Delegacije EU/specijalni predstavnik EU u BiH, njegova ekselencija Johan Satler sastao se 12. januara 2023. godine sa predsjednikom, direktorom i grupom članova Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Sastanak je imao za cilj razmjenu informacija o aktuelnim dešavanjima i tekućim/predstojećim inicijativama Kancelarije EU u BiH i Udruženja, kao i da se prevaziđu glavne prepreke povećanju rasta i konkurentnosti i preokrenu trendovi emigracije i nestašice radne snage. Ambasador Satler istakao je da je za novoformirane vlasti BiH dodjela statusa kandidata za prijem u EU mogućnost za suočavanje sa dugogodišnjim izazovima i sprovođenje ključnih reformi.

 

Svi učesnici sastanka složili su se oko toga da nedovoljan ekonomski rast, stagnacija prihoda po glavi stanovnika i visoka zvanična nezaposlenost – praćena nestašicom radne snage u nekim ključnim sektorima – predstavljaju glavne izazove sa kojima se danas suočavaju preduzeća u BiH. Globalne promjene koje su podstakle inflaciju dodatno utiču na pogoršavanje ovih problema koje treba hitno riješiti, uključujući i zakonodavne promjene na različitim nivoima vlasti. Potrebne su dodatne promjene kako bi se još ojačalo poslovno okruženje, uključujući ciljane intervencije u određenim sektorima, drvnoj i mliječnoj industriji, transportnim uslugama itd.

 

Dogovoreno je da će Kancelarija EU u BIH i poslodavci sarađivati u sprovođenju reformi koje moraju biti inkluzivne i voditi računa o zahtjevima za integraciju u EU, kao i da se češće sastaju, kako bi razgovarali i razvijali predloge reformi koji bi – jednom usvojeni i sprovedeni – unaprijedili ekonomsko blagostanje zemlje i približili BiH EU.

Saznajte više

Izvor: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Fotografija: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.