Pristupačna i zdrava hrana za mlade

Projekat koji finansira EU podržava srednje stručne škole u proizvodnji zdrave hrane bez alergena.